TAMÁS Attila
Víz, installáció

Tamás Attila a víz különféle halmazállapotaival játszik, próbálja megragadni, érzékelhetővé tenni, behatárolni az alkímia jegyében, amelyet a lefele irányuló háromszög reprezentál (ellentétben a tűzzel). Alkotásával tudatosítja, kézzelfoghatóvá teszi azt, amit rendszerint észre sem veszünk. A víz mindent átjár, összefog. Feltétele létezésünknek. Ahogyan a természetnek, úgy az ember életének is szerves eleme a víz, amely azonban nemcsak fizikai értelemben nélkülözhetetlen. Az alkímiával való asszociálás a víz tulajdonságáról, szerepéről való gondolkodásnak a fizikai síknál mélyebb, szellemi, lelki dimenzióit nyitja meg.