Water - 2012

telep 2012

Bevezető a NAP-baA természettel való harmónia keresése a művészet története során időről-időre visszatérő alkotói törekvés, amely mindig az adott kor kulturális, társadalmi, ideológiai, esztétikai kontextusában nyeri el sajátos karakterét, stílusjegyeit. A természetművészet ma már közismert fogalom, annak ellenére, hogy sajátosságait tekintve nagyon változékony, egyelőre kanonizációs folyamatát élő művészeti irányvonalat sejthetünk mögötte.

NAPtelep.1 szervezői szemmelHáromszék képzőművészete mindig nyitott volt az újra, mindig jó táptalajra találtak a különböző kortárs művészeti törekvések, de ezek – néhány kivételtől eltekintve – csak egy szűk városi környezetre és befogadó rétegre korlátozódtak. A természetművészet számára óriási lehetőségek rejlenek a sokszor elmaradottnak tartott háromszéki vidéki környezetben.

A NAPtelep.1 programjakoncepció

 
A 2012-es N.A.P.telep (Nature Art Project) témája a VÍZ, amely az élet alapfeltétele, egy olyan őselem, ami nagyban meghatározza egy terület környezeti, természeti és társadalmi, kulturális milyenségét.

Különösen igaz ez Uzon községre, ahol a hegyi patakok, a folyó, holtágak, lápos nádas mocsarak, gyógyvizek, gyógyferedő, hegyi források, a szomszédos Rétyi Nyír kis tavai, a parasztgazdaságok és az udvarházak terméskővel kirakott kútjai, az időszakos vízmosások, a nyári zivatarok mind tükrözik a víz nagyon gazdag megjelenési formáit.

helyszínek

 
A NAP telepen való résztvételre felkért művészek kaptak egy részletes ismertetőt Uzon község 18 vízhez köthető helyszínéről. Ezek közül választhattak teret a megvalósítandó alkotásaik számára.

munkatervek

 
A NAP első lépéseként, a felkérést elfogadó alkotók a választott helyszín természeti és egyéb sajátoságait figyelembe véve, egy tervet készítettek a Telepen megvalósítandó alkotásukhoz. Dolgozhattak installáció, performance, efemer tájbeavatkozás, vagy bármilyen más kortárs művészeti műfajban. Egyetlen kikötés volt, hogy a mű a természetművészet érzékenységével és tudatosságával viszonyuljon a környezetéhez.